Startsida

Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) är ett nygrundat kvalitetsregister som startades i februari 2021.
Registret verkar i uppstartfasen regionalt i Stockholm, och har sin hemvist vid Medicinska Enheten för Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset.
Registrets syfte är att utveckla och säkra vårdens kvalitet för patienter med SARS-CoV-2 (Covid19).
Genom att beräkna statistik kan registret jämföra kvaliteten av vården, ge underlag till förbättringsarbete och sedan följa upp de insatser som görs.