Utvidgning av Styrgruppen i takt med anslutning av fler regioner

Kvalitetsregistret har hittills varit, och är fortfarande, i en etableringsfas vilket kräver täta möten och snabba beslut. Den nuvarande Styrgruppen är, för att kunna arbeta effektivt, därför förhållandevis liten (9 personer) och är representerad med medlemmar från Region Stockholm då Karolinska Universitetssjukhuset är CPU och datainsamlingen börjat här.

I takt med att kvalitetsregistret utvidgas och fler regioner ansluter sig, är den självklara intentionen att utvidga den geografiska representationen och samtidigt komplettera styrgruppens kompetenser.
Kvalitetsregistret nuvarande styrgrupp kommer därför att erbjuda plats i styrgruppen för representanter från övriga regioner.

Invalet sker för en period av 3 år. För det dagliga arbetet kommer en arbetsgrupp att tillsättas som ombesörjer kvalitetsregistrets aktiviteter.