Årsrapport och Verksamhetsberättelse 2023

Nu finns den första årsrapporten för Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (covid-19) tillgänglig. Rapporten omfattar data från 2020 fram till och med oktober 2023.

Välkommen att läsa eller ladda ner årsrapporten här!