Om oss

Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) är ett nygrundat register, som har sin hemvist vid Medicinska Enheten för Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet (CPUA) är Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrgruppen
Medarbetare

Våra stadgar:
Stadgar

Kontakta Oss:
info@covid19register.se