Styrgruppen

Registrets arbete leds av en styrgrupp vars medlemmar väljs på 3-års tid. Styrgruppen har ämnes-/expertkunskap inom områdena akutmedicin, infektion, intensivvård, virologi, epidemilogi och biostatistik och har gedigna erfarenheter i arbete med kvalitetsregister.

Kontakta oss: info@covid19register.se

Styrgrupp
Pontus Nauclér
Foto: privat
Pontus Nauclér
Registerhållare

 • Infektionsmedicin
 • Vaccin
Pär Sparén
Ledamot, ansvar för databas och statistik

 • Registerbaserad forskning
 • Epidemiologi
 • Kvalitetsregister
Pär Sparén
Foto: Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet
Joakim Dillner
Foto: Ulf Sirborn, Karolinska Institutet
Joakim Dillner
Ledamot

 • Laboratorieanalyser
 • Epidemiologi
 • Kvalitetsregister
Therese Djärv
Ledamot

 • Akutsjukvård
 • Internmedicin
 • Epidemiologi
Therese Djärv
Foto: Sjukhusfotograferna, Karolinska Universitetssjukhuset
Kristoffer Strålin
Foto: David Gimlin
Kristoffer Strålin
Ledamot

 • Infektionsmedicin
 • Kunskapsstyrning
Sara Cajander
Ledamot

 • Infektionsmedicin
Sara Cajander

Foto: Elin Abelson, Universitetssjukhuset Örebro

Anders Sönnerborg
Foto: Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet
Anders Sönnerborg
Ledamot

 • Klinisk virologi
 • Antiviral terapi
 • Kvalitetsregister