Frågor om registret

Vems uppgifter registreras?
I dagsläget inhämtas hälsodata från vårdgivare som tillhör de regioner som har anslutit till registret, och även befolkningsdata från personer som är bosatta i regionen.

Vilka regioner är anslutna till registret?
Region Stockholm
Region Dalarna

Vad används min data till?
Kvalitetsregistret tar fram statistik och räknar ut kvalitetsindikatorer, för att kunna jämföra kvaliteten över tid och mellan olika enheter, för att säkerställa att testning av SARS-CoV-2 och vården av covid19 patienter är så bra den kan vara utifrån det kunskapsläget vi har och uppvisar tillräckligt hög kvalitet. Dessutom kan insamlad data bidra till att ytterligare förstå SARS-CoV-2-infektion och vilka behandlingar som bidrar till att korta vårdtiden, öka överlevnaden eller ger färre biverkningar.

Vilken data samlar vi in?
Laboratoriedata, behandlingsdata och hälsodata samlas in på olika nivåer i vårdkedjan:

 • befolkningsnivå (i anslutna regioner)
 • patienter med Covid19, vilka endast besökt primärvården
 • patienter med Covid19, vilka varit inlagda på sjukhus
 • patienter med Covid19, vilka har intensivvårdats

Exempel på information som samlas in:

 • Testresultat av prover tagna för att diagnosticera SARS-CoV-2 (Covid19)
 • Behandling med olika läkemedelsgrupper
 • patienter med Covid19, vilka varit inlagda på sjukhus
 • Antal dagar i intensivvård
 • Samsjuklighet
 • Vaccinationsdata för vaccinering mot covid19

Hur hanterar vi personuppgifter?
Kvalitetsregistret hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Få medarbetare har tillgång till personuppgifter. Dina uppgifter redovisas aldrig i något sammanhang på personnivå utan bara i sammantagen statistik, och på så sätt kan man aldrig härröra några resultat till dig som person.

Dina rättigheter

 • Din medverkan är frivillig – du kan tacka nej.
 • Du kan när som helst avbryta din medverkan.
 • Du har rätt att ta del av det som finns registrerat om dig.
 • Du kan begära ändring/borttagning av registrerade uppgifter.
 • Du skyddas av sekretess.

Läs mer här: Till den enskilde