Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2 (Covid19) presenterades på State-of-the-Art Covid19

Svenska Läkaresällskapet anordnade en digital konferens om SARS-CoV-2 (covid19) under den 24-25 november, kvalitetsregistret deltog med en presentation av och med en poster om registret: Besök State-of-the-Art-Covid19