Till den enskilde

Den information som samlas in till kvalitetsregistret kommer att behandlas av Karolinska Universitetssjukhuset. Ändamålet med detta register är i första hand att kontinuerligt och fortlöpande följa upp hälso- och sjukvårdens kvalitet avseende SARS-CoV-2 infektioner och Covid19, i andra hand forskning.

Dina uppgifter är sekretesskyddade, ingen obehörig har tillgång till registret och uppgifterna kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Registret följer gällande lagstiftning enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Patientdatalagen (2008:355). Centralt personuppgiftsansvarig myndighet är Karolinska Universitetssjukhuset.

Du har rätt att skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Ett sådant utdrag har du rätt att få en gång per år utan kostnad. Framkommer det att det står någonting felaktigt om dig ska den felaktiga uppgiften ändras. Om du önskar ett utdrag kontakta registret (se nedan). Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har synpunkter på hanteringen av data har du möjlighet att kontakta Karolinska Universitetssjukhusets dataskyddsombud (dataskyddsombud.karolinska@regionstockholm.se). I händelse av vidare klagomål kan du därefter vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Så här begär du registerutdrag
1. Ladda ner, fyll i och skriv under Begäran om registerutdrag
2. Skicka in blanketten till adressen som angivits på blanketten
3. Ditt registerutdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress (var förberedd på att det kan ta några arbetsdagar innan du får din bekräftelse)

Så här begär du att uppgifter om dig raderas
Om din förfrågan gäller enstaka felaktiga uppgifter använd rutinen för rättelse.
Om din förfrågan gäller alla dina uppgifter använd rutinen för utträde.

Så här begär du att inga uppgifter om dig får insamlas
1. Ladda ner, fyll i och skriv under Begäran om utträde
2. Skicka in blanketten till adressen som angivits på blanketten
3. Bekräftelse av ditt utträde ur registret kommer att skickas till din folkbokföringsadress (var förberedd på att det kan ta några arbetsdagar innan du får din bekräftelse)

Så här begär du rättning av felaktiga uppgifter
1. Ladda ner och fyll i Begäran om rättelse
2. Var särskilt nogrann med att fylla i en grund till varför uppgiften bör rättas, då registret behöver ta ställning till rimligheten i din begäran. Om du har fler än tre rättelser kan du bifoga dessa som en bilaga.
3. Skicka in blanketten till adressen som angivits på blanketten
4. Bekräftelse av din begäran, samt hur registret hanterat den kommer att skickas till din folkbokföringsadress

Ladda ner Patientinformation_Kvalitetsregistret för SARS-CoV-2

For patient information in English download Patient Information_English Version

För frågor om kvalitetsregistret för SARS-Cov-2 (Covid-19) är du välkommen att kontakta oss på: info@covid19register.se